Program Unijny
Armada Klinik

Partner projektu

WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW
NIEFORMALNYCH OSÓB
NIESAMODZIELNYCH

Głównym celem projektu unijnego „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych -Topografów” w Krakowie jest zapewnienie bezpłatnej, faktycznej, realnej pomocy opiekunom osób niesamodzielnych, którzy każdego dnia podejmują trud opieki nad swoimi bliskimi. Najczęściej są nimi członkowie najbliższej rodziny lub dalsi krewni, wykonujący czynności opiekuńcze nieodpłatnie i niezawodowo.

Podopieczny pozostanie w placówce przez cały, 2-tygodniowy okres trwania projektu.

W JAKI SPOSÓB POMAGAMY
OPIEKUNOM?

Pomoc świadczona w ramach projektu ma za zadanie tymczasowo odciążyć opiekunów od codziennych obowiązków, wynikających z opieki nad osobami niesamodzielnymi, poprzez ich bezpłatne 14-dniowe profesjonalne zastępstwo.

W międzyczasie zregenerują oni swoje siły oraz wypoczną nie tylko fizycznie, ale również psychicznie. Poza bezpłatną opieką wyręczającą, opiekunowie mogą liczyć także na wsparcie edukacyjne oraz poszerzenie swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej z podstawowych zasad opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Wszystkie usługi świadczone są BEZPŁATNIE, w ramach funduszy pochodzących ze środków unijnych.

Pragniemy, aby nabyte w tym czasie umiejętności przyczyniły się do znaczącej poprawy jakości życia i zdrowia zarówno samych opiekunów, jak i ich podopiecznych.

WSPARCIE EDUKACYJNO-DORADCZE

Wsparcie edukacyjno-doradcze to przede wszystkim tematyczne szkolenia dla opiekunów, zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad swoimi podopiecznymi. Aby zapewnić pełny dostęp do informacji teoretycznych i praktycznych, organizujemy je w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. Są to szkolenia jednodniowe, odbywające się cyklicznie w czasie trwania projektu.

Najczęściej poruszana tematyka szkoleń:

 • Zasady pielęgnacji osoby leżącej
 • Dieta osoby niesamodzielnej (metody
  karmienia, karmienie dojelitowe)
 • Dobór i obsługa
  nowoczesnych/tradycyjnych sprzętów
  medycznych i zaopatrzenia
  medycznego

W ramach działań doradczych, opiekunowie uzyskają również informacje umożliwiające im poruszanie się po różnych systemach wsparcia oraz dotyczące dostępnych świadczeń i dofinansowań.

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO EDUKACJI

Chcemy, aby opiekunowie w każdym miejscu i czasie mieli dostęp do zintegrowanych i kompleksowych informacji, które ułatwią im codzienne funkcjonowanie.

Miejscem, w którym będą mogli dodatkowo poszerzyć swoją wiedzę, jest zakładka BAZA WIEDZY. Poruszamy w niej problematykę najczęściej występujących chorób oraz organizacji opieki domowej.

DOSTĘP DO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Dla opiekunów, którzy nie mogą pozwolić sobie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, uruchomiliśmy bezpłatną wypożyczalnię.
Poza udostępnieniem sprzętu zapewniamy również przeszkolenie z jego obsługi.

Skip to content